#ผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา สวัสดีปีใหม่ ดร.ภิญโญ. นิโรจน์ ส.ส.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 11:30 น วันพฤหัสที่ 13 มกราคม 2565 ณ. บ้านพัก ซอยดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ. นิโรจน์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ จ.นครสวรรค์และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่บัณฑิตวิทยา. ประกอบด้วย ดร.เสริมจันทร์คำ. ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา นางสดศรี. สุขสิงห์ เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน นางสาวกนกนุช หมีทอง. ครูฟ้าใส ครู กศนและ.นายเฉลิม รอดหลง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา สวัสดีปีใหม่และ คารวะ ดร.ภิญโญ. นิโรจน์ พร้อมทั้งรายงาน การจัดการศึกษา ของโรงเรียน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ซึ่งได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่ง ท่านได้ชื่นชม คณะผู้บริหารและโรงเรียนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ประเทศชาติ และเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระกระทรวงศึกษาธิการที่แม้เป็นโรงเรียนเอกชนแต่มาช่วยจัด การศึกษา กศน. ทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนที่ทำงานแล้ว. ให้ใช้เวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก ขอให้ทำต่อไป

Related posts