#นายกพบอธิการ นายก อบจ.นำทีมขอบคุณอธิการ ม.ราชภัฎ ให้สถานที่ทำ รพ.สนาม เตรียม MOU วิชาการ หลักสูตรวิชาชีพ

นายก อบจ. พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอบคุณในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม และปรึกษาหารือแนวทางร่วมวางแผนจัดทำ MOU เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่นักเรียน และเยาวชนเมื่อพ้นจากสถานพินิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2565 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบและมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนสำหรับการจัดทำ MOU เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจน และเยาวชนเมื่อพ้นจากสถานพินิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองได้

” ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม จากสถานการณ์โควิดในรอบที่ผ่านมา ส่วนด้านหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพ ใที่ผ่านนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และเยาวชนเมื่อพ้นจากสถานพินิจ นั้นไม่มีอาชีพ จึงอยากให้มองหาหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร ซึ่งสำหรับอยากให้มองเด็กจากกลุ่มสถานพินิจด้วย เพราะเด็กเหล่านี้เมื่อออกมา ไม่ได้รับการยอมรับ จึงจำเป็นต้องให้เขาออกมามีงานมีอาชีพให้เป็นประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งในทุกหลักสูตรจะต้องมีใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี อยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนผลผลิต หรือการแปรรูปทางการเกษตร สำหรับนักเรียนที่ทางบ้านทางการเกษตร เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องออกจากบ้าน ไปเรียนที่อื่น และยังได้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย”นายก อบจ.กล่าวในที่สุด


////

Related posts