“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 13 มกราคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ” เพื่อลมหายใจ” ของชาวเชียงใหม่

****************************

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

********************************

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์   ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองแถลงข่าวยึดยาบ้า ๑,๒๐๐,๐๐๐ เม็ด, ไอซ์ ๒ กิโลกรัม, และเคตามีน ๘๐ กิโลกรัม

*******************************

เข้าอวยพรและขอพร วันขึ้นปีใหม่ 2565 และได้มอบเสื้อเบลเซอร์ ของ กกท.ให้กับ รองหมู

***********************

ลำพูน –  ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 20 ราย  ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –12 มกราคม 2564  สะสม 4,855 ราย  มียอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 42 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 367 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 37 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 29 ราย รพ.สนามป่าซาง 17 ราย  รพ.อื่นๆ 464 ราย และ รักษาหายแล้ว 4,855 ราย

**********************

เชียงราย บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควัน กำหนด 60 วัน ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด (15 ก.พ.-15 เม.ย.65)

บ่ายวันนี้ (12 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดรูปแบบแนวทางในการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่จังหวัดเชียงรายในเชิงรุก โดยมีพันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

**************************

ลำปาง – นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอวังเหนือ ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

ประกอบด้วย 1.โครงการโคกหนองนา ณ บ้านจำตอง หมู่ 15 ตำบลร่องเคาะ โครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ 2.โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ และ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเคาะ หมู่ 9 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว, โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยน้ำหมู่ 14 และโครงการขุดเจาะบ่อบาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำ หมู่ 14 ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นโครงการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

***********************

แม่ฮ่องสอน –    พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้มอบจักรยาน จำนวน 5 คันให้กับ นักเรียน รร.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

ในการจัดทำ “โครงการจักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” สร้างฝัน เติมรอยยิ้ม เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนำจักรยานที่ได้รับการบริจาค ให้หน่วยนำมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลน เพื่อเกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนในพื้นที่ และสำหรับใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาและขนมเป็นกำลังใจ

**********************

ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และนักศึกษาแพทย์ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 252,000 บาท จากผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ ที่มอบให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 3 ทุน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

****************************

ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่ออาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***************************

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม    รับชม LIVE ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเพาะขยายพันธ์ุกล้าไม้ ในท้องถิ่น
_*ร่วมตอบคำถาม*_
🎊🎊 แจกของรางวัล จากทางเพจ สวนสัตว์เชียงใหม่ 🎉🎉
🍀🌿ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 65 เวลา 10.30 น. แล้วพบกันครับ
                                                                              ************************
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น 💚 เปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย 👫🏻👫🏻
🧡 รับสมัครยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่นจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อายุ 15-25 ปี จำนวน 30 คนและ กลุ่มที่ 2 อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน
🗓 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2565
📌 อบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานในวันที่ 31 มกราคม 2565
🗒 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และนักขัตฤกษ์)
 ติดตามข่าวสาร 🎈
WEBSITE:
                                                                                      *****************************

ขอบคุณสำหรับทุกๆ กำลังใจที่มอบให้กับพวกเราทัพ “ช้างเผือก” เราพร้อมสู้สุดใจในทุกแมตช์ต่อจากนี้ เพื่อแฟนบอล “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” 🔴🐘⚽️
🔥🔥🔥 แล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้ กับแมตช์สำคัญในศึกรีโว่ ไทยลีก กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ สนาม สมโภช 700 ปีเชียงใหม่
                                                                         **************************
คณะผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซันแอนด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนเกาหลีฝึกซ้อมเล่นกอล์ฟ “JISAN ACADEMY” จากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 31 ท่าน วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ที่สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน  ⛳

****************************

โปรสุดปัง ที่ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน  ตลอดเดือน มกราคม 2565

******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

Related posts