ข่าวสังคมชาวบ้าน 13 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลนฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงาน ……………ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ที่กำลังพุ่งแรงแซงทางโค้ง แม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงเหมือนเจ้า เดลต้า แต่เจ้าโอไมครอน มันติดง่าย และด้วยคำว่ากันดี กว่าแก้ ดีกว่าแย่แล้วมาตามแก้ทีหลัง ซึ่งมันก็ทำให้ควบคุมลำบาก แต่การที่เรากันเอาไว้ก่อน มันน่าจะดีกว่า เป็นการกันที่ไม่ให้มันลุกลามจนยากที่จะควบคุม อีกทั้งไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องพะวงในเรื่องของชีวิตประจำวัน ตลอดจนในเรื่องของการทำมาหากิน เพราะทุกวันนี้อะ ไรๆมันก็แพงไปหมด แต่ค่าแรงยังเหมือนเดิม คาดว่าอีกไม่นานจะเกิดภาวะของแพงทั้งแผ่นดิน ………….เพราะกับคำที่ว่ากันดีกว่าแก้ เพราะคำว่าเป็นห่วงพี่น้องในเรื่องของความปลอดภัยจากโควิด-19 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าประจญ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านรองฯ วรวิทย์ ในฐานะที่รับผิดชอบในเรื่องโควิด-19 โดยท่านผู้ว่าได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 9/2565 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม …………..ที่ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ 2548(ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ จึงมีคำสั่งให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( COVID – Free Setting )ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเปิดให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ และอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. ……………ส่วนสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ต้องการจะเปิดบริการ ให้เปิดในลักษณะร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น โดยต้องยื่นขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้การกำกับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด สำหรับการให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ให้เปิดดำเนินการในรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง …………….อย่างที่บอกไปแล้วว่า ณ เวลานี้ ทุกอย่างต้องป้องกันเอาไว้ก่อน เพราะว่าที่ผ่านมาการติดเชื้อสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ที่ส่วนใหญ่เป็นการพบผู้ติดเชื้อที่มาจากสถานบันเทิงที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ด้วยเหตนี้ที่ไม่อยากให้จำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ขอความร่วมมือให้ร้านเหล่านี้ได้หยุดกันก่อน เพื่อไม่ให้เชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอไมครอน มันกระจายไปมากกว่านี้ แต่ถ้าหากว่าร้านที่ว่าเหล่านี้จะเปิดเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ท่านผู้ว่าประจญ ก็ไม่ขัดข้อง เพียงแต่ขอให้จำหน่ายอาหารและเครื่อมดื่มกันจริงๆอย่าสอดใส้ก็แล้วกันนะครับพี่น้อง …………

……..สินในน้ำ

Related posts