#รายงานทำถนน แจกน้ำ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ฝ่ายบรรเทาแบะสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการบริการประชาชน ทำถนน แจกน้ำ

สืบเนื่องจากกรณีที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายหลักในการดูแลช่วยเหลือประชาชน เพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งได้มอบหมายสั่งการให้นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ กำกับดูแล ให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง และนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย นำกำลังคน เครื่องจักร ออกดำเนินการ

ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้างานจากฝ้ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง มีงานต่างๆดังนี้คือ


1.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 7 ตำบลเขากะลา เชื่อมต่อ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
2.งานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0003 ตำบลพิกุล- ตำบบท่าไม้-ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
3.งานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
4.งานตรวจสอบความหนาโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ม.1 ตำบลพระนอน เชื่อมต่อ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ

ฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัยรานงานการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 12 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
จำนวน 36,000 ลิตร
////

Related posts