#พี่น้องยังแน่นแฟ้น สาม สส.เข้าสวัสดีนายก อบจ. ในฐานะพี่น้องเก่าแก่ ยังรักกันแน่นแฟ้น ตามประสาคนสนิท โยงใยช่วยเหลือเรื่องงาน

จากเทศกาลปีใหม่ มีผู้เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นจำนวนมาก และในกลุ่มนี้มีสาม สส.นครสวรรค์ ที่มีความสนิมสนมแน่นแฟ้นกันเป็นพิเศษกับพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ คือ นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานวิปรัฐบาล,ประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ และนายสัญญา นิลสุพรรณ

โดยทั้งสาม สส. นำคณะสมาชิกสภา อบจ. นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานในพื้นที่ นำกระเช้าเข้าสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.นครสวรรค์ และร่วมปรึกษาหารือเรื่องงาน การพัฒนาพื้นที่ การดูแลประชาชน รวมการจัดสรรงบประมาณและการจัดส่งกำลังคน เครื่องจักร เข้าทำงานเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการโยงใยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องในแวดวงการเมือง


/////

Related posts