#ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Related posts