#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2565 ตั้งเป้าลดจุดความร้อน (Hot spot) ยับยั้งฝุ่นละอองไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันนี้ (11 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงใหม่ (อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง) อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2565 นี้ ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่า โดยมุ่งเน้นจุดที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก อาทิ ดอยสุเทพ ดอยหลวงเชียงดาว ฯลฯ ตลอดจนจัดกำลังพลเฝ้าป่า ไม่ให้เกิดการจุดไฟในป่า หรือหากพบเหตุการณ์เผาป่าก็จะสามารถเข้าดับไฟได้ทันท่วงที ส่วนการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรจะต้องวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมทั้งทิศทางลม สภาพความกดอากาศ ฯลฯ เพื่อนำเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พิจารณาบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อยับยั้งค่าฝุ่นละอองไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน และตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อน (Hot spot) ลงให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้จะได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เพื่อลมหายใจ” ของชาวเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม นี้ ณ สนามกอล์ฟ อัลไฟน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ และการแข่งขันยิงปืนสั้น (ปืนสั้นชาวบ้านทั่วไป) ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม นี้ ณ สนามยิงปืนรณยุทธ สนามยิงปืนกองพันพัฒนาที่ 3 แม่ริม เชียงใหม่ เพื่อระดมจัดหาทุนนำมาใช้ช่วยเหลือ สนับสนุน ขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขและป้องกันหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ส่วนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่านั้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำแม่ข่าตลอดทั้งสาย รวมทั้งจะได้มีการพัฒนาคลองซอยและคลองสาขาต่าง ๆ เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น ขณะที่การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ได้มอบหมายให้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำและแก้ไขปัญหาที่พักอาศัย ได้มีการสำรวจพื้นที่ พร้อมการเจรจาและบังคับใช้กฎหมายให้ทำการรื้อถอนอาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำแล้ว

Related posts