#นำทีมงานสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ นำทีมงานสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช.ณ สำนักงานศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

Related posts