#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อม บันทึกเทปออกรายการโทรทัศน์ NBT11ทีวีอีสาน

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.40 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT11ทีวีอีสาน) ฝ่ายรายการโทรทัศน์ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมความพร้อม ในการบันทึกเทปออกรายการโทรทัศน์ “ทีวีอีสานรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นกับภารกิจทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งดำเนินรายการโดย นายทักษิณ ปะวะถา ออกอากาศทางช่อง NBT11ทีวีอีสาน เวลา 10.00–11.00 น. ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

Related posts