#MOU มหิดล-อบจ. อบจ.นครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่จะบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุทั้งภายในสถานสงเคราะห์และในจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์ นพ.เชิดเกียรติ เติมเกษมสานต์ ผอ.ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จ.นครสวรรค์ นางศศิธร มารัตน์ หัวหน้างานผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพชุมชน และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ สาเหตุมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายและโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยในกลุ่มอื่น การดูแลผู้สูงอายุ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญนับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ตลอดจนถึงการดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ดังนั้นจึงได้ทำบันทึกความร่วมมือนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในการพัฒนางานวิชาการ และมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่ และพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยพญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่น่ายินดี เพราะมีเป้าหมายมุ่งเน้นเรื่องผู้สูงอายุ และได้เห็นถึงความมุ่งมั่ง ความตั้งใจของอบจ.ที่มีให้แก่คนนครสวรรค์ และยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมงานอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเพื่อพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ไปพร้อมกัน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วม MOU ในครั้งนี้”

“การทำงานทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือกัน และตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป ทางอบจ.นครสวรรค์ จะมี รพ.สต. ร่วมสังกัด 101 แห่ง และบุคลากรมาร่วมกว่า 600 ราย ทำให้มีหลายอย่างที่จะต้องขอความร่วมมือจากทาง ม.มหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อพัฒนาโครงการผู้สูงอายุ และวางแผนงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น อีกทั้งเพื่อเติมเต็มและพัฒนากลไกสำหรับช่วยเหลือให้สามารถขับเคลื่อนไป ซึ่งถือเป็นการนำร่องการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย” พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด


////

 

Related posts