ปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา09.00น ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน)นำโดย นางสาวธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ อำเภอ เชียงกลางและประชาชนทั่วไป เผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจกระท่อม ต้นแรกของอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน

โดยมีปลัดอำเภอเชียงกลางนายอนุชา แก้วเพชร ปลัดอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด สถานี ปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน)และแจก ต้นกล้ากระท่อมก้านแดง ให้กับ ข้าราชการและเกษตรกร นำไปปลูกเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปขึ้นทะเบียนในส่งออกขายไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกาในลำดับต่อไป สนใจ รับต้นกล้าไปปลูก สอบถาม อำเภอไกล้เคียง 098-7169914

Related posts