#ควันหลงปีใหม่ สส. นายอำเภอ สจ. นายก อบต. นายกสมาคมกำนันกำนัน ผอ.นวมินทร์ ยกทีมสวัสดีปีใหม่นายก อบจ. ยพร้อมจัดส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเรื่องแหล่งน้ำ

เมื่อเวลา 14:30 น วันที่ 10 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ประกอบด้วย นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ สส.นครสวรรค์ นางสาววัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน นางสาวธนสรณ์ แสงอินทร์ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอแม่เปิน นายองอาจ มาเม่น นายกอบต.บ้านไร่ อำเภอลาดยาว นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ และดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์

ประเด็นในการพูดคุยกันกับผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ ทางด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ การขุดสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ และการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำดื่มน้ำใช้ทำการเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกพืชและขายผลผลิตได้ อันเป็นการสร้างรายได้และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของสถานศึกษา ทางอบจ.ยินดีให้การสนับสนุน ในเรื่องเครื่องจักร ที่อาจจะมีการดำเนินการในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ หรือการขุดเจาะบ่อบาดาล การจะทำสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้รดต้นไม้และทำประโยชน์ทางการเกษตรสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในด้านการเกษตร


////

Related posts