#เปิดโครงการ ก่อตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษ ตามแนว ศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 5-6-7 มกราคม2565 นายก สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน นางสาวธนันท์รัฐ เจริญเธียร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานราชการ อ.จอมพระ/อ.นอกเมือง/อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ /อ. จักรราช/อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา/อ.เมือง/ อ.กระสังข์ จ.บุรีรัมภ์ ได้ดำเนินการทำพิธีเปิดโครงการ ก่อตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษ ตามแนว ศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน)อำเภอดังกล่าว ในการจัดตั้งสถานีดังกล่าว สมาคมฯได้เงินกองทุนอุดหนุนจาก ข้าราชการ ประจำกระทรวงเกษตร/กระทรวงยุติธรรม/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/คนละ 5บาท สมาคมฯจะทำการขยายการจัดตั้งสถานีฯไปยังทุกภูมิภาค


วัตถุประสงค์ติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของพืชสมุนไพร ยกระดับสมุนไพรไทยเช่น กระท่อม/กัญชง/ ดอกอัญชัญ/ขนุนไม้มงคลผลกินได้ สู่ ประชาคม “อาเซี่ยน”
ส่งเสริมการปลูก พืชกระท่อม เชิงพานิช โดยใช้เมล็ดพันธ์ก้านแดง ซึ่งเป็นพันธ์รับรองที่รัฐบาล ผ่านๆมาเคยส่งเสริมการปลูกเพื่อ วิจัยไว้แล้ว


โครงการสถานี ปฏิบัติการดังกล่าว ขอเชิญชวน พี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคร่วมใจกันปลูกกระท่อมเป็นรายได้หลัก
วิธีสมัครเป็นสมาชิก(ไม่เสียค่าสมัคร)
เริ่มต้นปลูกขนาด ต้นกล้าขนาด 15 ซ.ขึ้นไป ปลูกวันนี้ อีก 10เดือน เก็บผลผลิตขายได้ คุณ สมบัติของกระท่อมใช้เคี้ยวกินบรรเทาอาการปวดเมื่อยความดันเบาหวานลดความอ้วนได้ดี ต้นกระท่อมเมื่อโตขึ้นมีคุณประโยชน์สามารถลดภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้งการปลูกกระท่อมตามแนวเขื่อนแม่น้ำ ลำคลองสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เนื่องจากรากของต้นกระท่อมมีความเหนียวยาวลึก ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกกระท่อมที่ถูกต้องตามกฏหมายจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรในการจำหน่ายและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินเป็นตัวกลางรับซื้อผ่านไปยังองค์กรภาครัฐส่งออกขายยังต่างประเทศ
ส่วนต้น พันธ์กล้ากระท่อม นั้น ใช้พันธ์รับรอง ที่รัฐบาลสมัยที่ผ่านมารับรอง และวิจัยไว้แล้ว กรณี การขึ้นทะเบียน จดสิทธิบัติ ต้นกล้า เพื่อให้การขายส่ง ออกได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน จะเป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวก ตามแนวนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ให้กับเกษตรกร ซึ่งสามารถ หารายละเอียดได้ในเพจ โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 098-7169914’082-6585164

Related posts