#แจกน้ำ ทำถนน อบจ.ออกช่วยชาวบ้าน แจกน้ำ ล้างโอ่ง เร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ทำถนนทางเข้าใหม่

สืบเนื่องจากกรณีที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายสั่งการให้นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย ออกติดตามดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งซ่อมสร้างถนน เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ล่าสุด พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ ได้รับรายงานจาก นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ ว่าได้จากนำรถน้ำออกไปให้การ สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 24,000 ลิตร โดยมีการให้บริการล้างโอ่งน้ำก่อนที่จะนำน้ำไปแจกใส่โอ่งน้ำให้ชาวบ้าน

ส่วนเรื่องการทำถนนได้รับรายงานจาก นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง ว่าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ด้วยการ ปูยางแอสฟัลต์ติก hot mix พร้อมทั้งขยายผิวถนนให้กว้างขึ้น


////

 

Related posts