#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 6  มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ห้องประชุมชั้น 1ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในเขตเทศบาล  ประธานชุมชน  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

โดยมีพระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต) เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย รองเจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม เป็นประธานสงฆ์ โดยการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล หน่วยงานในพื้นที่และประชาชน ชาวเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุข เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 รับปีขาล เพื่อรับความเป็นสิริมงคลตลอดปี และเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น

ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย

ข่าวกษิภณ กันยาสิน

Related posts