#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบมาม่าสำเร็จรูป จำนวน 20 หีบ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบมาม่าสำเร็จรูป จำนวน 20 หีบ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts