“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 6 ม.ค.2565

เชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในหน่วยงานราชการทั้ง 25 อำเภอ หลังเทศกาลปีใหม่ พบผู้มีผลบวก 29 ราย
จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินมาตรการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบผู้มีผลบวก 29 ราย จากการตรวจทั้งหมด 22,560 ราย
                                                                             ****************************
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 

****************************

กองกำลังผาเมือง จับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 34 คน 

*****************************

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัตินักการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561”

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัตินักการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561” เพื่อให้บุคลากรองค์การฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 รวมถึงขั้นตอนและวิธีการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การฯ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การฯ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทอรนิกส์ VDO Conference (Cisco Webex)

***************************

ประกาศ‼️ เปิดจุด ATK ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น สำหรับผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (6 ม.ค. 65) เป็นต้นไป

⏰ให้บริการ 08.30-15.00 น. 📣ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

**************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณพะยูน และคุณสุวภาพ มีทองคำ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

****************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล พร้อมครอบครัวลี้ตระกูล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เเละอุทิศให้ คุณพ่อนิเวศน์ คุณแม่จันทร์หอม ลี้ตระกูล และ รศ.วารุณี คุณาชีวะ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************

 ปีเสือทอง  2565  บุคลากรด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังขับเคลื่อนงานข่าวอย่างเข้มข้น เพื่อพี่น้องประชาชน ชาวเชียงใหม่รับทราบข่าวอย่างทันเหตุการณ์ ในการเฝ้าระวังภัย จากภัยร้ายต่างๆ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของชาวบ้านทุกถิ่นฐาน “สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่” ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นการทำหน้าที่สื่อที่ดีมีคุณภาพทุกท่านครับ “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

วริศรา ทินนา    news 108 ภาคเหนือ

นายจรัญ ชัยวงศ์  ผู้จัดการมวลชนทีวี ออนไลน์

****************************

“รองหมู” ประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” 

************************

สนามกอล์ฟในเครือ “ กัซซัน” ยินดีต้อนรับ JISAN ACADEMY คณะนักเรียนเรียนฝึกซ้อมกอล์ฟจากประเทศเกาหลี 

***************************

นางฟ้า นักบุญ พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน 3 สนาม  ขอส่งพรเนื่องในวันที่ 5 มกราคม เป็นวันครบรอบวันเกิด 58 ปี ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอเอาธรรมะของพระครูบา มาฝากเป็นศิริมงคล

*******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts