ข่าวสังคมชาวบ้าน 4 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน ……………วันนี้เป็นวันที่เริ่มทำงานตามปกติ หลังจากได้หยุดยาวกันมาหลายวัน ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ในฐานะแม่ทัพใหญ่ โดยมีรองแม่ทัพที่รู้ใจทั้งสองท่าน นายรัฐพล นราดิศร และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ พร้อมทั้งกองทัพและขุนศึกนายกองที่ชำนาญการรบมากมาย ได้ออกรบต่อสู้กับกองทัพของเจ้าโควิด-19 มาอย่างยาวนาน เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีความสุขกันทั่วหน้า แม้จะต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำ ท่านแม่ทัพ และรองแม่ทัพ ตลอด จนขุนศึกนายกองทั้งหลายไม่เคยย้อท้อ คงออกเดินหน้าต่อสู้กับเจ้าโควิดกันต่อไปแม้ว่ากองทัพ ของเจ้าโควิด จะถอยลงไปบ้าง แต่ท่านแม่ทัพยังบอกว่า ต้องเดินหน้าต่ออย่าพึ่งไปไว้ใจมัน …………ด้วยการเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยุดพักเลยตั้งแต่เข้ามารับต่ำแหน่ง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงเวลานี้ แต่ท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล ท่านก็ไม่เคยท้อถอย ซึ่งท่านผู้ว่าฯบอกว่าทำอะไรก็ได้ ที่จะให้พี่น้องประชาชนเขามีความสุข และเมื่อประชาชนมีความสุข ท่านผู้ว่าฯเอง ก็มีความสุข ที่ได้ทำหน้าที่สมกับคำว่า ข้าราช การ ส่วนมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ท่านผู้ว่าฯประจญ บอกว่า ยังคงเดินหน้าอย่าประมาก และการ์ดอย่าตก ขอให้พี่น้องใช้ชีวิตกันอย่างปกติ และใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในปีใหม่นี้และปีต่อๆไป …………….จากการทำงานในเชิงรุกที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงานของจังหวัดลดลง ส่วนการติดเชื้อในครอบครัวและในชุมชน ยังต้องคุมเข้มกันต่อไปเพื่อความไม่ประมาท ส่วนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 87 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจัง หวัด 9 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 4 ราย จาก 3 คลัสเตอร์ ……………..ได้แก่ คลัสเตอร์ ตำบลป่าแป๋ อำเภอเชียงดาว 2 ราย , คลัสเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 1 ราย และ คลัสเตอร์หน่วยงานทหารแห่งหนึ่ง 1 ราย ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย จากคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ ยังคงเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ตรวจพบระหว่างกักตัว ขณะที่การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย จากครอบครัวหมู่ที่ 11 ตำบลสัน ปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 3 ราย และ ครอบครัวหมู่ที่ 6 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย ……………..ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อในครอบครัวและการสัมผัสในชุมชน มีสัดส่วนและแนวโน้ใมที่สูงขึ้น ขณะที่การสัมผัสในที่ทำงานลดลง และการสัมผัสจากจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด มีสัดส่วนลดลงเช่นกัน ภาพรวมปัจจัยเสี่ยงหลักของการติดเชื้อ คือ การสัมผัสในครอบครัวเป็นปัจจัยหลัก ลดลงเหลือร้อยละ 32.9 รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสมนชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.4 และการสมผัสในที่ทำงานลดลงเหลือร้อยละ 15.4 ซึ่งถ้ามองในภาพรวม ถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ปัจจัยเสี่ยงหลักของการติดเชื้อ ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการโรค ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเดินหน้าตรวจในเชิงรุกต่อไปไม่ประมาท …………..ขออนุญาตมาที่เรื่องของตัวเอง วันพรุ่งนี้วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง สินในน้ำ ไม่ได้จัดงานอะไรเลยมากว่า 20 ปี มาปีนี้จะขอนัดคนใกล้ชิดและผู้ใหญ่ที่ ท่านให้ความเมตตาแก่กระผมประมาณ 20-30 คน มาโซ้ยหมูกระทะกันที่ร้าน หางดงบุฟเฟ่ต์ หมู่กระทะ ของเสี่ยติ๊ก คนใจถึงพึ่งได้ ร้านนี้อยู่เยื่องๆกับกาดฝรั่ง เป็นร้านโอเพ่นแอร์สถานที่กว้างปลอดภัย ที่สำคัญงานนี้ปลอดแอลกอฮอล์ แต่มีให้ท่านที่มาร่วมงานขึ้นโชว์เพลงกันได้ และขอขอบคุณล่วงหน้าที่ทุกท่านมาด้วยใจ ………………

………..ขอออกเวรก่อนนะครับ ………….สินในน้ำ……..

Related posts