#7 วิธีไปทำงานอย่างไร ? 👩🏻‍💻 🦠 ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🦠

7 วิธีไปทำงานอย่างไร ? 👩🏻‍💻
🦠 ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🦠

🤫 ลดการใช้เสียง เลี่ยงการพูดคุยกันโดยตรง ให้สื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น Line , Zoom เป็นต้น
🗂 ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ของตนเองเป็นประจำ
😷 ใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
🧼 พกแอลกอฮอล์เจล และล้างมือบ่อยๆ
☎️ ให้บริการผู้มาติดต่อทางโทรศัพท์ ลดการให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในหน่วยงาน (ยกเว้นกรณีจำเป็น)
🍽 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
เช่น แก้วน้ำ ภาชนะ ผ้าเช็ดมือ
🍜 ไม่รวมกลุ่มกันทานอาหาร แยกทานตามลำพัง ห่างกัน 1.5-2 เมตร

**หากพบว่าตนเอง หรือเพื่อนร่วมงาน
🤧 มีไข้ อ่อนเพลีย มีน้ำมูก ให้แจ้งหัวหน้างาน และให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน 👩🏻‍⚕️

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3BxKdzz
Twitter : https://bit.ly/3x5s9ZU
Blockdit : https://bit.ly/3l7bfYT
Telegram : https://bit.ly/3rw1gxk
Line @MedCMU : https://bit.ly/3rAoLFC
Instagram : https://bit.ly/3eT9Kt0
Facebook : https://bit.ly/3x30Pf3

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts