#พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และตำรวจทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

Related posts