รับมอบ”เกียรติบัตรแด่คุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตารางวัลผู้อุทิศตนด้วยความทุ่มเทและเสียสละก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

วันพุธที่ 28/12/64 คุณไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผจก.กัซซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบ”เกียรติบัตรแด่คุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตารางวัลผู้อุทิศตนด้วยความทุ่มเทและเสียสละก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นอย่างยิ่งของจังหวัดลำพูน

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าและคณะกรรมการมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

Related posts