ข่าวสังคมชาวบ้าน 2 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ………….ว่านก่อนผมได้เข้า ไปร่วมรับฟังการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อนเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จากกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ(แพล้นท์คอรกรีต) ของบริษัทคอนกรีต 881 จำกัด ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำ พูน ซึ่งทางผู้ร้องกลัวว่าอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆต่อพี่น้องราษฏรที่อยู่ใกล้เคียง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน …………..ในที่ประชุม คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟกัซซันเลกาซี่ และ พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในฐานะหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและหาทางออกร่วมกัน โดยคุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ได้กล่าวว่า ตนเองไม่ใช้แกนนำ แต่มาทำธุรกิจสนามกอล์ฟในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้วและยังได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในพื้น ที่ของอำเภอบ้านธิแล้ว จึงถือว่าตนเอง ณ เวลานี้เป็นคนบ้านธิอย่างเต็มตัว ซึ่งถือว่ามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแบบของชาวสบ้านได้ มิใช้มาเป็นแกนนำ …………..โดยคุณฟ้า พรหมพร ได้ กล่าวว่าการที่ทางบริษัทคอนกรีต 881 จำกัด จะมาสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่บ้าน ศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโรงงาน ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จไปแล้ว โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งคุณพรหมพรเอง ได้แจ้งว่า ที่มาเข้าประชุมครั้งนี้ ไม่ได้มาคัดค้านหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทางบริษัทก่อสร้างโรงงานฯ แต่ ที่เข้ามามร่วมประชุมเพื่อร่วมหาทางออกร่วมกัน โดยแนะนำให้ทางตัวแทนของบริษัทฯ ได้หาทางออกโดยมาทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวไม่ใช้มาทำประชาพิจารณ์ หรือว่ามาทำประชาคม แต่แนะนำให้ทางบริษัทส่งตัวแทนมาทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านหมู่ 8 เพื่อที่จะให้ชาว บ้านเขาได้สบายใจ …………..แม้ว่าทางบริษัทคอนกรีต 881 จำกัด จะได้รับใบอนุญาตประ กอบการอย่างถูกต้อง หรือตัวแทนของบริษัทแจ้งว่าได้ทำการประชาคมไปแล้วอย่างถูกระเบียบ แต่ว่ายังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่พวกเขายังไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย แม้แต่ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้นำหลายคน ซึ่งข้อผิดพลาดในการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมา แม้จะถูกกฎหมาย แต่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้าหากทำถูกต้องคงจะไม่มีชาวบ้านมาร้องเรียนเพราะกลัวในเรื่องของผลกระทบ ตลอดจนอบัติเหตุและความเสียหายที่จะตามมา ……………ด้วยเหตุนี้ทางคุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ชีแจงและให้ทางออกแก่ทั้งสองฝ่าย ที่จะไม่ได้ต้องมาทะเลาะกัน โดยขอให้ทางบริษัทคอนกรีต 881 จำกัด ได้ส่งตัวแทนมาพบปะและพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้ทางบริษัทชีแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสียในการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ชาวสบ้านเขาได้สบายใจ และทางบริษัทเองก็จะได้ก่อสร้างกันได้อย่างสะดวกสบาย ดีกว่าที่จะให้พี่น้องชาวบ้านออกมาเดินปิดถนน ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีไม่งามของอำเภอบ้านธิ พร้อมย้ำว่า คุณฟ้าพรหมพร มิใช่เป็นแกนนำ แต่อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามาทำความเจริญให้แก่หมู่บ้านถือเป็นเรื่องดี…………….จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดลำพูน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งท่านก็เห็นด้วยในเรื่องที่ทางคุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา เสนอที่จะให้ทางบริษัทได้ไปทำความเข้าใจหรือจับเข่าคุยกันกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ดีกว่าจะต้องมาทะเลาะกัน ผลสรุปทางตัวแทนของบริษัทยอมรับข้อเสนอโดยจะกลับไปแจ้งให้ทางผู้บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อจะได้หาทางออกร่วมกัน คาดว่าหลังเทศกาลปีใหม่ผ่านไปจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง ผลปรากฏว่าแฮปปี่กันทั้งสองฝ่าย …………..ออกเวรก่อนนะครับ ………..สินในน้ำ…..

Related posts