#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564”

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาสามัญฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564” ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

Related posts