#ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้ อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายจิรวัฒน์ วงษ์ชาลี นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน

“เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564”

 

Related posts