#จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี

ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Related posts