#สรุปผลการแข่งขัน กีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ของนักกีฬา มกช ชม

สรุปผลการแข่งขัน กีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ของนักกีฬา มกช ชม

-นางสาวดาปณีย์ ระบายเพชร
1 เหรียญทอง Fighting
1เหรียญทองแดง Nawaza

-นางสาวเบญจภรณ์ กัญญาบัตร
1 เหรียญทอง Nawaza
1 เหรียญทองแดง Fighting

-นายเสกสรรค์ อ่านเขียน
1 เหรียญทอง Nawaza
1 เหรียญทองแดง Fighting

นายวโรดม ศรีทิพย์
1 เหรียญเงิน Nawaza

นายปราชญา สารประสิทธิ์
1 เหรียญทองแดง Nawaza

สรุปเหรียญวันนี้
3 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
4 เหรียญทองแดง

Related posts