#คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🏆 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการแข่งขัน Thailand echo open ประจำปี 2021
– นพ.ภาณุพงศ์ โปธา
– นพ.ธีรภัทร ศรีตะวรรณ
– นพ.พาวุฒิ กำไร


#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU  #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts