#ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

Related posts