#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณนฤมล พูลเพียร หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอัฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณนฤมล พูลเพียร หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอัฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้มามอบของสำหรับเยี่ยมผู้ประกันตน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts