#สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับสมาคมนักร้องนักดนตรีตาบอดเชียงใหม่ เนื่องใน “วันคนพิการสากล”

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน อสมท เชียงใหม่ โดย สถานีวิทยุ อสมท เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทย และศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

ได้จัดกิจกรรมถ่ายทำรายการ MCOT STODIO โชว์เหนือ ตอน “แบ่งปันกำลังใจจากคนตาบอด สู่คนตาดี ด้วยเสียงเพลง” ในวันนี้ ซึ่งเป็น “วันคนพิการสากล” โดยมีวงดนตรีจากสมาคมนักร้องนักดนตรี คนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ท่าน รวมทั้งทีมงาน อสมท ภาคเหนือ และผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในช่วงเวลา 13.30 -15.00 น. มีการถ่ายทอดสดเสียงผ่านสถานีวิทยุ อสมท เชียงใหม่ และ Live ผ่านเพจ อสมท เชียงใหม่

ณ บริเวณสวนดอกไม้แรกรับภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

Related posts