#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศฝรั่งเศส (IRASEC) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Tourism in Times of Pandemic”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศฝรั่งเศส (IRASEC) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Tourism in Times of Pandemic”


วันที่ 2 ธค.64 ประธานในพิธีและเปิดการประชุม โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts