#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เราเป็นหนึ่งใน “โรงพยาบาลในดวงใจคุณ”

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เราเป็นหนึ่งใน
“โรงพยาบาลในดวงใจคุณ”

– แบบสำรวจนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อทางโรงพยาบาล จะได้สร้างบริการที่ตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ และเป็น ” โรงพยาบาล ในดวงใจ ” ของท่าน ได้อย่างแท้จริง

เชิญคลิ๊ก 👇 เพื่อร่วมร่วมแสดงความคิดเห็น
https://iroute.med.cmu.ac.th/routes/DKdr5


#โรงพยาบาลในดวงใจ
#ดูแลดุจญาติมิตรพร้อมดวงจิตบริการ
#โรงพยาบาลสวนดอก
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Related posts