#งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานธนาคารเลือด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และ วันพ่อแห่งชาติ
“พ่อนี้มีบุญคุณ อันใหญ่หลวง”

มาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. โทร. 053-935624
: สามารถจอดรถได้ บริเวณที่จอดรถ ข้างอาคารศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์

( รับของที่ระลึกวันพ่อ มีจำนวนจำกัด )

Related posts