#ชาวเขาทองอำเภอพยุหะคีรีประชุมคัดค้านการออกหนังสือ. นสล.

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ. ศาลาเอนกประสงค์. หมู่ 5 ตำบลเขาทอง. อำเภอพยุหะคีรี. จังหวัดนครสวรรค์ นายวีรยุทธ. ฉายทอง. ผู้นำกลุ่มชาวเขาทอง พร้อมผู้นำชุมชนตลอดจนชาวบ้านผู้คัดค้านการออก หนังสือที่สำหรับหนังสือสำคัญของหลวงหรือ. นสล. ประมาณ200 คน โดยทหารต้องการใช้พื้นที่หลังมหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาเขตนครสวรรค์ประมาณ 3740 ไร่เพื่อ นำไปใช้เป็นสนามฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 31 โดยประชาชนดังกล่าว ได้นำหนังสือสำคัญ เพื่อส่งการคัดค้านได้แก่. สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบไต่สวน สำเนาใบ ภบท 5 สำเนาใย สค. 1. เพื่อยื่นเรื่อง ไปหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะคัดค้านการออกหนังสือ นสล. ของทางราชการ


ทั้งนี้ มีการ ตั้งทนายความ เพื่อต่อสู้ คดีที่ดินข้อพิพาทนี้โดย สำนักงานคำพันธ์ มีทนายความ ชื่อดังหลายคนเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือในการทำสำนวนต่างๆ สำหรับที่ดินที่พิพาทดังกล่าว เป็นที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกา. พ.ศ .2479 ให้เป็นเขตหวงห้าม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ชาวเขาทองได้ใช้ทำกินมาก่อน แต่ทางราชการ ได้ออกกพระราชกฤษฎีกา ทับซ้อนพื้นที่ของประชาชน แต่ประชาชนก็ยังใช้ทำกินหาเลี้ยงชีพมาโดยตลอด ต่อมาประมาณ 2 เดือนเศษนี้ทางราชการทหารต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว ประชาชนชาวเขาทองจึงคัดค้าน ในที่สุด

Related posts