นครสวรรค์ /// อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน”

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโกและนางเบญจมาศ  จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจสมาชิกกาชาดอำเภอท่าตะโก ฯ ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน” อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ศาลาวัดวังปลาสร้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีส่วนราชการร่วมออกหน่วยให้บริการ จำนวน 10 หน่วยงาน พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลดอนคา จำนวน 12 ราย ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ๊กแก ตำบลดอนคา จำนวน 3 ราย

 

มนตรี มั่นคงดี ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์

Related posts