นครสวรรค์ /// จับฉลากแบ่งสาย กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประทศไทย ครั้งที่ 20 “นครสวรรค์พลบดีเกมส์” ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬา ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สถาบันการพลศึกษา ที่เข้าร่วมจับฉลากแบ่งสาย กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว      แหม่ม    ปชส.รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Related posts