#โครงการ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก”นำโดย…นาย อภิสิทธ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน(นักบุญปีเตอร์)

เมื่อวันที่15พ.ย.2564เวลา13.00น.-14.00น.โครงการ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก”นำโดย…นาย อภิสิทธ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน(นักบุญปีเตอร์),นาย ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน(ที่ปรึกษา),นาย กันตพัฒน์ อังกรูวุฒิพันธ์(ทนายความ),นาย กฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล(นายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่)และทีมงาน…ได้มอบรถเข็นนั่งวีแชร์แก่…นาย ประเสริฐ ปัญญาแก้ว อายุ66ปีผู้ป่วยอัมพฤษและเบาหวาน…ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้…โดยมีน.ส.ศิริเพ็ญ ปัญญาแก้วอายุ69ปี(เป็นพี่สาว)เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด(อาศัยที่ชุมชนหนองหอย)….และเวลาใกล้ๆกันทางโครงการ”ช่วยเหลือ-เพื่อนร่วมโลก”

ได้มอบรถเข็นนั่งแก่…ด.ญ.ภัทรธิดา ราชวันดี อายุ12ปีเป็นผู้ป่วยและพิการ(อาทิติก สมาธิสั้น แขนขาลีบ)ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้…โดยมี นาง รุ่งทิพย์ ราชวันดี อายุ52ปี(มารดา)เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด(อาศัยอยู่บ้านปูเลย ต.ต้นงิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย…ทางโครงการๆมอบให้…เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม…และเพื่อ..เพื่อนร่วมโลก…

@@@###************@@##**

Related posts