เชียงใหม่ /// ทหารกองการสัตว์ฯจัดมวยการกุศล

ทหารกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันกิ่งทองสัญจรภาคเหนือการกุศล วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ สนามมวยเดชานุเคราะห์ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเพื่อหารายได้ปรับปรุงโรงเลี้ยงสัตว์ของหน่วย และเป็นทุนการศึกษาบุตร –ธิดา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2560 พันเอกจิรันตน์กฤษณ์  เหลืองจินดา ผู้อำนวยการกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษแรแข่งขันชกมวยไย “ศึกวันกิ่งทองสัญจรภาคเหนือการกุศล”กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเพื่อหารายได้ปรับปรุงโรงเลี้ยงสัตว์ของหน่วย และเป็นทุนการศึกษาบุตร –ธิดา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย

ทั้งนี้เนื่องด้วยกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันกิ่งทองสัญจรภาคเหนือการกุศล “ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามมวยเดชานุเคราะห์ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมคู่มวยในรายการจำนวน 9 คู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ปรับปรุงโรงเลี้ยงสัตว์ของหน่วยและเป็นทุนการศึกษาของบุตร-ธิดา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังชนผู้น้อย

การจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดงานออกทำการจัดจำหน่ายบัตรการกุศล ในการจำหน่ายบัตรไม่มีการบังคับข่มขู่หรือขอรับเงินบริจาคเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น นอกเหนือจากการชื้อบัตรเพื่อรับชมกรแข่งขันเท่านั้น และการอนุเคราะห์ชื้อบัตรขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และเกิดจากความศรัทธาของแฟนมวยที่มีจิตกุศล.//

ภาพ/ข่าว      นิวัตร    เชียงใหม่

Related posts