นครสวรรค์ /// ตรวจสอบที่พักให้มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อ ๑๕๑๓๐๐ มิ.ย. ๖๐      หมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสงจว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑      (มทบ.๓๑) เข้าตรวจสอบ ที่พัก โมดูล่า รีสอร์ท เลขที่ ๕๐ หมู่ ๓ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จว.น.ว.  เพื่อตรวจสอบและประสานข้อมูลสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากการตรวจสอบมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ทางชุด ชป.อ.ชุมแสง จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของ กลุ่มแขกที่มาเข้าพักอาศัยรีสอร์ท โดยทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว     ร้อย  รส.ที่  ๑   (มทบ ๓๑)

Related posts