นครสวรรค์ //// กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ มิ.ย.๖๐ เวลา หมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑ ) ร่วมกับ นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์นอภ.ชุมแสง ,อบต.โคกหม้ออ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

เข้าร่วมโครงการชุมชนรักแหล่งน้ำ ร่วมกันกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมี รด.จิตอาสา จากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จำนวน ๑๐ นาย และประชาชนในพื้นที่ ต.โคกหม้อ ฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บึงอ้อมราชพงษา หมู่ ๕ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภาพข่าว     ร้อย  รส.ที่  ๑   (มทบ ๓๑)

Related posts