#เข้าพื้นที่เตรียมฟื้นฟู นายก อบจ. ร่วม สจ. และผู้นำชุมชน รับฟังสภาพปัญหาพร้อมลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายหลังน้ำท่วม เตรียมแผนฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมนี้ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกองช่าง และ Mobile Team เข้ารับฟังสภาพปัญหาความเสียหายหลังน้ำท่วมจากชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.ท่าตะโก โดยมี ด.ต.เจน หมีทอง สจ.เขต 1 อ.ท่าตะโก, นายวีระกูล วันที สจ.เขต 2 อ.ท่าตะโก นำเข้าพื้นที่หลายแห่ง ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณคลองท่าตะโก หมู่ 4 บ้านปากง่าม ต.วังมหากร
จุดที่ 2 สะพานวังมหากร ต.วังมหากร
จุดที่ 3 ประตูน้ำช่องแกระ ม.3 บ้านช่องแกระ ต.วังมหากร
จุดที่ 4 ประตูน้ำวังรอ ม.9 บ้านวังรอใต้ ต.วังมหากร
จุดที่ 5 ประตูน้ำพนมเศษ ม.6 ต.พนมเศษ
จุดที่ 6 คลองลำเจ็ดดง ม.2 บ้านหนองไผ่ ต.วังมหากร
จุดที่ 7 โรงสูบน้ำพนมรอก ม.9 ต.พนมรอก
จุดที่ 8 สะพานช่วงถนนสาย11 ม.4 ต.ทำนบ
จุดที่ 9 ทางเข้าบ้านตุ๊กแก ต.ดอนคา

ซึ่งทุกแห่งยังมีสภาพความเสียหายที่ต้องเร่งฟื้นฟู ให้กลับมาสามารถใช้งานได้ดังเดิม รวมทั้งถนนทุกสายที่ได้รับความเสียหาย ท่อลอดถนนที่พัง จำเป็นจะต้องดำเนินการโดยด่วน นายก อบจ.จึงให้ทาง สจ.ประสานงานกับ อบต.และกองช่าง เพื่อนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการเฉพาะหน้าก่อน

จากการที่นายกฯ อบจ. ได้รับฟังสภาพปัญหาจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และลงสำรวจความเสียหายพื้นที่ดังกล่าว พบว่าพื้นที่หลายจุดได้รับความเสียหายจากน้ำทะลักเข้าท่วม บางจุดไหล่ทางทรุดตัว ท่อระบายน้ำพัง ถนนถูกตัดขาด ส่วนบริเวณประตูน้ำที่มีจำนวนบานเปิดน้อย น้ำระบายไม่สะดวก ทำให้น้ำทะลักออกด้านข้างส่งผลให้คันประคองน้ำแตก โดยทาง อบจ. ได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างเร่งสำรวจพื้นที่ดังกล่าว และเตรียมการบูรณาการประสานงานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกับทางอบต. กรมชลประทาน และสำนักงบประมาณ เพราะมีส่วนพื้นที่ของกรมชลประทานด้วย

นอกจากนี้ นายก อบจ.ยังได้แจ้งให้ สจ. และผู้นำในพื้นที่ ทำการสำรวจความเสียหาย และความเดือดร้อนของประชาชน อบจ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว หากมีความเดือดร้อน และประสงค์ให้ทาง อบจ.นครสวรรค์ช่วยเหลือ ขอให้ติดต่อแจ้งผ่าน สจ. ในเขตพื้นที่ได้ทันที หรือโทร 1131 สายด่วน อบจ.นครสวรรค์


/////

Related posts