#สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นพระภิกษุสามเณร คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นพระภิกษุสามเณร คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ทำการลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม ในการที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับ ขึ้นรายงานต่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอคำชี้แนะ และเข้าสำรวจสถานที่เพื่อวางแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับพระภิกษุสามเณร ที่ติดเชื้อโควิด-19 ระดับไม่รุนแรง ณ วัดอู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย และวัดปันเส่า ตำบลศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม 2564

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts