ข่าวสังคมชาวบ้าน 24 ต.ค 64

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิคย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ……………มีข้อมูลจากลุงตู่ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี ลงนามยกเลิกเคอร์ฟิวในกรุงเทพมหานครและอีก 16 จังหวัด มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวันที่ 31 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งเรื่องนี้น่า จะเป็นข้อมูลที่แท้จริง เพราะถ้าหากว่าเปิดประเทศแล้ว แต่ว่ายังมีเคอร์ฟิว มันจะเปิดยังไง ส่วน พรบ.หรือพรก. ยังไม่มีการประกาศยกเลิก สงสัยน่าจะคงไว้หรือเปล่า แต่จะยังไงวันที่ 1 เดือนหน้านี้ลุงตู่แกเปิดประเทศแน่นอน ……………ในส่วนของ 16 จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศตามข้อกำหนด ทั้งนี้พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 17 จังหวัดดังนี้ กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชลบุรี(เฉพาะบางละมุงเมืองพัทยา ศรีราชา เกาะสีชัง และสัตหีบเฉพาะ ตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่),จังหวัดเชียงใหม่(เฉพาะ อำเภอเมือง,อำเภอดอยเต่า,อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง),จังหวัดตราด(เฉพาะอำเภอเกาะช้าง),จังหวัดบุรีรัมย์(เฉพาะอำเภอบุรีรัมย์),จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(เฉพาะ ตำบลหัวหินและหนองแก),จัง หวัดพังงา,จังหวัดเพชรบุรี(เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ),จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดระยอง(เฉพาะเกาะเสม็ด),จังหวัดเลย(เฉพาะอำเภอเชียงคาน),จังหวัดสมุทรปราการ(เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ),จังหวัดสุราษฏร์ธานี(เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า),จังหวัดหนอง คาย(เฉพาะ อำเภอเมืองหนองคาย สังคมศรีเชียงใหม่และท่าบ่อ) และ จังหวัดอุดรธานี(เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี บ้านดง กุมภวาปี นายูง หนองหาน และประจักษ์ศิลปาคม) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ……………นอกจากนี้ พล.อ ประยุทธ์ ยังได้ลงนามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 36) สาระสำคัญ อาทิ ข้อ 3 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ……………ข้อ 4 การ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้นำวิธีปฏิบัติในส่วนของข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรม การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งกิจกรรมหรือรวมกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น ให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548(ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มาใช้บังคับด้วย และข้อ 5 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการเปิดเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้สถานบริการ สถานประกอบ การ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อนในช่วงเวลานี้ โดยให้หน่วยงานและผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการตามที่ได้ประกาศไว้แล้วในข้อกำหนดฯ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ต่อไปตามแผนและกรอบเวลาที่รัฐบาลจะประกาศกำหนด …………..วันนี้ผมได้นำเอาข้อมูลในเรื่องของการเปิดประเทศและเปิดเมืองมานำเสนอ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล แม้ว่าจะเปิดไม่กี่อำเภอแต่ผมคาดว่าในไม่ช้าจะมีการเปิดเต็มพื้นที่ของทุกอำเภอและทุกจังหวัด โปรดรออีกหน่อยนะครับพี่น้อง …………….

………….วันนี้ออกเวรก่อน………….สินในน้ำ……….

Related posts