ข่าวสังคมชาวบ้าน 23 ต.ค 64

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ สินในน้ำ เข้าเวรรายงาน …………….สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่านก่อนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 412 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 407 ราย อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 8,843 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภทจำนวน 3,117 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย 2,578 ราย อาการปานกลาง 458 ราย อาการหนัก 81 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 13,012 ราย ……………ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 899,295 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 192,429 คน คิดเป็นร้อยละ 58.72 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีดแล้ว 98,228 คน คิดเป็นร้อยละ 81.09 และกลุ่มประชาชนทั่วไปฉีดแล้ว 608,638 คน คิดเป็นร้อยละ 74.92 อันนี้ต้องถือว่าการบริหารจัดการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ถือว่าการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก เพราะแต่ละกลุ่มที่ฉีดกันไปแล้วเกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย แม้ว่าจะเจอผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่การที่ท่านผู้ว่า ประจญ ได้ให้มีการตรวจในเชิงรุกในทุกพื้นที่ โดยให้แต่ละอำเภอดูแล ถือเป็นแนวคิดที่ดีมาก..……………แม้ว่าจะเจอผู้ติดเชื้อเป็นรายวันจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม เมื่อท่านผู้ว่าประจญ ได้ให้มีการตรวจในเชิงรุกเดินหน้า ซึ่งต่อไปจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็จะค่อยๆลดลง เพราะว่าการตรวจเจอก็เจอไป การฉีดวัคซีนหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ฉีดกันไป แม้ว่าเวลานี้การฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายจะเกินร้อยละ 70 แต่ท่านผู้ว่าประจญ ท่านก็ยังให้เดินหน้าต่อให้ฉีดให้ได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ยิ่งดี แนวคิดนี้ของท่านผู้ว่าถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้ ยังไงท่านผู้ว่าก็บอกว่าต้องให้ทันการเปิดประเทศในอีกไม่กี่วันนี้ เพื่อให้พี่น้องประชา ชนได้ทำมาหากิน นี่เป็นความห่วงใยของพ่อเมืองเชียงใหม่ที่ชื่อ ประจญ ปรัชญ์สกุล …………..โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีนแบบวอล์อิน สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ง 1ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนิกา 2,000 คนต่อวัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถนนนิมมานเหมิน ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-14.00 น. อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อเข้ารับบริการ หรือถ้าหากพี่น้องต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 053-934900 และ 053-934901 ทุกวันเวลา 08.30-16.00 น. ถือเป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้เดินเข้าไปฉีดกันได้เลยตามวันและเวลาดังกล่าว ………………สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟา รี ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีส่งท้ายฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาว กับเส้นทางเดินชมสัตว์ในโซน จากัวร์เทรล ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง พร้อมได้มอบส่วนลดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แก่นักท่อง เที่ยวตลอดเดือนตุลาคมนี้ โดยนายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฯได้เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หลังจากที่ได้ปิดปรับปรุงโซนจากัวร์เทรล ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมสัตว์ธรรมชาติระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร เพื่อปรับปรุงพื้นที่และส่วนแสดงต่างๆ ให้มีความ ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว รวมทั้งฟื้นฟูธรรมชาติในโซนนี้ด้วย และขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้วในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งจะมีความสวยงามที่สุดจากความเขียวขจี ตลอดจนสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง โดยท่านจะได้พบกับสมาชิกสัตว์กว่า 57 ชนิดจากทั่วโลก รวมทั้งเสือ 8 สายพันธ์ที่หาดูยาก วันนี้หรือพรุงนี้เชิญท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

………….สินในน้ำ……….

Related posts