#ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายแด่พระอธิการเกรียงไกร โกสโล (หลวงปู่กวง) เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ ณ อุโบสถวัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

Related posts