#การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เฆมสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

ดร.ศุภภิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมในครั้งนี้

Related posts