#ต้อนรับ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี “น้องแต้ว” ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนี้ พร้อมด้วย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เฆมสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ ดร.ศุภภิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติ

ได้ให้การต้อนรับ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี “ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี (นักกีฬามวยกลหญิงทีมชาติไทย) และ นายเพิก พึ่งปัญญา (ผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทย) และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา นายดามพ์ นาคอก และ นายก้องเกียรติ ศรีอาราม ผู้ฝึกสอนที่มีส่วนร่วมในการสร้างนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย

ในโอกาสที่ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี หรือ “น้องแต้ว” ได้สร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทองแดง มาสู่ประเทศชาติ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นนักกีฬาอาชีพ กระตุ้นให้รุ่นน้องได้เกิดการพัฒนาตนเองในการเป็นนักกีฬาที่ดี มีความมุ่งมั่น สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 14 และเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย และ นายเพิก พึ่งปัญญา อดีตผู้ฝึกสอนและเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4
ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

Related posts