“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

เชียงใหม่ เตรียมรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ปี 2565 ตั้งเป้า “ลดการเผาให้มากที่สุด”

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2565 พร้อมพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าคุณภาพอากาศเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน

โดยตั้งเป้าหมาย “ลดการเผาให้มากที่สุด” และจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ตลอด 3 ปีย้อนหลัง พร้อมเตรียม KICK OFF สร้างการรับรู้สู่ประชาชน พร้อมกันทุกอำเภอ 5 พฤศจิกายนนี้

************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส

นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายภาวิต บุญชละ รองนายกทศมนตรีตำบลสันผีเสือ ประสานทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ นำบุคลากรทางการแพทย์ ไปทำการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวสันผีเสื้อ แอดตาซีเนกา เป็นเข็มที่ 2 Iณ ที่ทำการสำงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

**********************

จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่เพิ่ม 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังเน้นย้ำ ขอความร่วมมือจากประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ  D – M – H – T – T – A และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19   

วันที่ 21 ตุลาคม  2564 ที่ศาลาประชาคม  ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( โควิด – 19 )  จังหวัดลำพูน  จัดการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด – 19  โดยมีนายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายแพทย์เผ่าพงศ์   สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  ร่วมแถลง  โดยในวันที่  21 ตุลาคม 2564  จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพิ่ม  5  ราย  เดินทางมาจากต่างจังหวัด  7  ราย  รวมมีผู้ติดเชื้อ 12 ราย  มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย  โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน  –  20 ตุลาคม 2564  ( เวลา 16.00 น. )  มีผู้ป่วยยืนยันสะสม  2,581  ราย  เสียชีวิตสะสม  23  ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว  288  ราย  รักษาหายแล้ว 2,270 ราย

**********************

เชียงราย – 21 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดยนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายมณเฑียร บุญตัน พร้อมคณะสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสมัครร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และการนำองค์ความรู้ด้านวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

****************

ลำปาง – นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง/หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ทีมตรวจเชิงรุก สสจ.ลำปาง ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ออกแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

และตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK พ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ ประมาณ 163 ราย ณ ตลาดสดบ้านต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

*********************

แม่ฮ่องสอน – นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ จองคำ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในวันนี้ได้มีการพิจารณามอบหมายภาระกิจในการจัดพิธีฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

**********************

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณสมบัติ ไชยวัณณ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

********************

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณนิลบูลย์ กรประเสริฐ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

**********************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบข้าวมันไก่ จำนวน 100 กล่อง พร้อมขนม จากคุณสุมาลย์ สุริยา ผู้แทนผู้มีจิตศรัทธา ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************

ทัพ “ช้างเผือก” มีคิวบุกไปเยือน “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ในศึกรีโว่ ไทยลีก 2021/22 นัดที่ 9 ของฤดูกาล ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ ชลบุรี สเตเดี้ยม เริ่มคิกออฟตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดทางช่อง ททบ.5 HD1 และ AIS PLAY

ต้องร่วมให้แรงใจ ร่วมเชียร์ทีมเชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่

***********************

ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกลร่วมเชียร์เพื่อนบ้่านเรือนเคียง  ลำพูนวอริเออร์ แย่งตั๋วไทยลีก
.
ประธานหนุ่มไฟแรง พงษ์ศิริ ฐาราชวงศ์ศึก     สโมสรลำพูนวอริเออร์
                                                                        *******************
อีกหนึ่งทีมของชาวเวียงพิงค์ ในลีก 3  มังกรฟ้า แม่โจ้ยูไนเต็ดการเเข่งขันในนัดที่ 7 การเเข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีก 2021-22 🐲

เชียงราย ซิตี้ พบ เเม่โจ้ ยูไนเต็ด ​🗓 : อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 – 17.00 น.​  : ลีโอ เชียงราย สเตเดียม​
                                                                                 *****************
คุณฟ้า ฟรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟ ในเครือกัซซัน เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน 1 MAN + 1 WOMAN” Golf Team Competition #1

 

*************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts