#พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และข้าราชการฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีฯ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต และบุพการีผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วยงานด้วย

Related posts